วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประวัตินางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง

                 ประวัตินางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง


ชื่อ นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็งชื่อเล่น ปิ๊ก

เกิด 14 มีนาคม 2528

ชอบสี ดำ ขาว ม่วง

งานอดิเรก ตกแต่งสวนในบ้าน  เลี้ยงปลาสวยงาม

ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล  เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอล  ร้องเพลง  เป็นผู้ฝึกสอนการขับร้องเพลงประวัติการศึกษาระดับอนุบาล ,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น  : โรงเรียนบ้านโคกกลาง  ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

มัธยมศึกษาตอนปลาย :  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคาร  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

อุดมศึกษา  ปริญญาตรี  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะคุรุศาสตร์ (คบ.5ปี)  จบปี 2552

ประวัติการทำงานเป็นครูจ้างสอน ที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลงานดีเด่นได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้มีผลงานดีเด่น จากสพฐ. ในวันครู 16 มกราคม 2554ผู้ฝึกสอน การแสดง science show. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้เหรียญทอง อันดับ 2 ระดับเขต

ผู้ฝึกสอน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชายและหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้เหรียญทองอันดับ 2และ1 ระดับเขต

ผู้ฝึกสอน การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชายและหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้เหรียญทองอันดับ 1 ระดับเขต

ผู้ฝึกสอน การขับร้องเพลงสากล ชายและหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้เหรียญเงินและเหรียญทองอันดับ 2 ระดับเขตผู้ฝึกสอน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชายและหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้เหรียญเงิน  และเหรียญทองอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ฝึกสอน การขับร้องเพลงลูกทุ่งชายและหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้เหรียญทองอันดับ 8 และ 6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ฝึกสอน การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ลำดับที่ระดับประเทศ ในงานศิลปะมหัตถกรรมวิชาการ ครั้งที่60


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น